MB112

รหัสสินค้า : MB112 ชื่อสินค้า : เครื่องชั่งคานตัวเลขพร้อมแผ่นนํ้าหนักใหญ่ English name : Math Balance รายละเอียด : เป็นเครื่องชั่งคานอีกรูปแบบหนึ่ง มีตัวเลขแสดงระยะห่างของตำแหน่งจากจุดกึ่งกลางไป 1 – 10 พร้อมแผ่นนํ้าหนักแสดงตัวเลข 10 กรัม จำนวน 20 ชิ้น

Description

• สนุกกับการฝึกทักษะคณิตศาสตร์
• แสดงให้เห็นการเปรียบเทียบค่าตัวเลขให้เข้าใจง่าย
• เรียนรู้และฝึกทักษะการบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน และพีชคณิตอย่างง่าย
• สามารถประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียนหรือเรียนรู้ด้วยตัวเองที่บ้าน
• ขนาดใหญ่ เหมาะกับใช้เล่นหลายคน