MB102

รหัสสินค้า : MB102 ชื่อสินค้า : เครื่องชั่ง 2 แขน อลูมิเนียม English name : Pan Balance; Aluminium รายละเอียด : ใช้สอนเรื่องของเครื่องชั่งและฝึกการชั่ง ตัวคานทำด้วยอลูมิเนียม ตั้งอยู่บนฐานไม้ มีถ้วยพลาสติก 2 ใบ ทำหน้าที่เป็นจานชั่ง

Description