เครื่องชั่ง 2 แขน อลูมิเนียม

รหัสสินค้า : MB102 ชื่อสินค้า : เครื่องชั่ง 2 แขน อลูมิเนียม English name : Pan Balance; Aluminium

Description

เครื่องชั่ง 2 แขน อลูมิเนียม – Pan Balance; Aluminium

รหัสสินค้า : MB102
ชื่อสินค้า : เครื่องชั่ง 2 แขน อลูมิเนียม
English name : Pan Balance; Aluminium

รายละเอียด :

เครื่องชั่ง 2 แขน อลูมิเนียม สื่อการเรียนรู้ชุดนี้ใช้ประกอบการสอนเกี่ยวกับการชั่ง โดยใช้ตัวเล่นวางบนตาชั่งจำลอง แสดงการเปรียบเทียบว่าสิ่งใดหนักกว่า สิ่งใดเบากว่า หรือสิ่งใดหนักเท่ากัน ใช้สอนเรื่องของเครื่องชั่งและฝึกการชั่ง ตัวคานทำด้วยอลูมิเนียม ตั้งอยู่บนฐานไม้ มีถ้วยพลาสติก 2 ใบ ทำหน้าที่เป็นจานชั่ง