ชุดพื้นที่ผิวและปริมาตรของลูกบาศก์

รหัสสินค้า : MB426 ชื่อสินค้า : ชุดพื้นที่ผิวและปริมาตรของลูกบาศก์ English name : Surface Areas and Volume of a Cube

Description

ชุดพื้นที่ผิวและปริมาตรของลูกบาศก์ – Surface Areas and Volume of a Cube

รหัสสินค้า : MB426
ชื่อสินค้า : ชุดพื้นที่ผิวและปริมาตรของลูกบาศก์
English name : Surface Areas and Volume of a Cube

รายละเอียด :

ชุดพื้นที่ผิวและปริมาตรของลูกบาศก์ ใช้ประกอบการสอนเรื่องของพื้นที่ผิวและปริมาตรของลูกบาศก์ ประกอบด้วย ลูกบาศก์ขนาด 3.5 ซม. จำนวน 27 ลูก มี 3 สี สีละ 9 ลูก บรรจุในกล่องพลาสติกแสดงสเกลของปริมาตร