ติดต่อสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อสินค้าได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้
โทรศัพท์ : 02-444-4310
มือถือ :086-308-0383
           081-640-0050
แฟกซ์ : 02-444-4320Email :3qmathmedia@gmail.com
           3qmedia.co@gmail.com
Line ID :3q-media


การจัดส่งสินค้า

  • กรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดส่งโดยรถบริษัทฯ หรือทางพัสดุ
  • ต่างจังหวัดจัดส่งทางขนส่งเอกชนตามที่ระบุ หรือตามข้อตกลง
  • มูลค่าการสั่งซื้อไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท หลังจากหักส่วนลดแล้ว
  • (เฉพาะโรงเรียนจัดส่งสินค้าให้ฟรี)

    การคืนสินค้า

  • หากสินค้าชำรุดจากการจัดส่ง ทางบริษัทยินดีจัดเปลี่ยนสิค้าให้ใหม่ โดยต้องส่งสินค้าคืนมายังบริษัท
  • หากสินค้าไม่ตรงกับความต้องการที่สั่งซท้อ สามารถคืนสินค้าได้ดดยแจ้งรายละเอียดกับพนักงาน บริษัทยินดีจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องให้ใหม่ตามความต้องการภายใน 7 วันทำการหลักงจากได้รับสินค้าแล้วและส่งคืนสินค้าในสภาพเดิมกลับมายังบริษัท