เครื่องชั่ง 2 แขนพลาสติก

รหัสสินค้า : MB101 ชื่อสินค้า : เครื่องชั่ง 2 แขนพลาสติก English name : Simple Pan Balance

Description

เครื่องชั่ง 2 แขนพลาสติก – Simple Pan Balance

รหัสสินค้า : MB101
ชื่อสินค้า : เครื่องชั่ง 2 แขนพลาสติก
English name : Simple Pan Balance

รายละเอียด :

เป็นเครื่องชั่งพลาสติก มีฐานพร้อมคานชั่งและสามารถปรับให้สมดุลได้ สูง 24.5 ซม. ขนาดความกว้าง 52 ซม. ถ้วยพลาสติก 2 ใบ ทำหน้าที่เป็นจานชั่ง เพื่อให้เด็กฝึกการสังเกต ชั่งสิ่งของด้วยตนเอง เข้าใจเรื่องเครื่องชั่ง

  • เรียนรู้การชั่งสิ่งของต่าง ๆ ด้วยตนเอง (ปริมาตรข้างละ 500 ml)
  • ฝึกทักษะการเปรียบเทียบน้ำหนักสิ่งของให้เข้าใจง่าย โดยเปรียบเทียบกับวัสดุได้หลากหลายรวมถึงของเหลว
  • เรียนรู้แบบปฏิบัติจริง
  • ฝึกทักษะการสังเกตและสร้างทักษะการคิดและวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
  • สามารถประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียนหรือเรียนรู้ด้วยตัวเองที่บ้าน
  • เหมาะสำหรับเด็กอายุ 5 – 11 ปี