MB105

รหัสสินค้า : MB105 ชื่อสินค้า : เครื่องชั่ง 2 จาน แบบ 1 English name : Elementary Pan Balance รายละเอียด : เป็นเครื่องชั่งอย่างง่ายแบบ 2 จานทำด้วยพลาสติกพร้อมตุ๊กตา (เป็นตุ้มนํ้าหนัก) 100 ชิ้น

Description

ชุดเครื่องชั่ง 2 จาน ของเล่นส่งเสริมความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และฝึกทักษะสำหรับเด็ก ที่จะทำให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการชั่งสิ่งของด้วยตัวเอง โดยการลงมือปฏิบัติจริง ฝึกการเปรียบเทียบน้ำหนักระหว่างสิ่งของว่าสิ่งไหนหนักกว่าหรือเบากว่ากัน และสามารถเรียงลำดับน้ำหนักได้จากมากไปน้อย หรือน้อยไปมากอย่างมีเหตุผล ทำให้เรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานและไม่น่าเบื่อ