ปริซึมฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสภายในมีพีระมิด

รหัสสินค้า : MD102 ชื่อสินค้า : ปริซึมฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสภายในมีพีระมิด English name : Square Based

Description

ปริซึมฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสภายในมีพีระมิด – Square Based Prism with Internal Pyramid

รหัสสินค้า : MD102
ชื่อสินค้า : ปริซึมฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสภายในมีพีระมิด
English name : Square Based Prism with Internal Pyramid

รายละเอียด :

ปริซึมฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสภายในมีพีระมิด ภายนอกทำด้วยพลาสติกใส มีแบ่งสเกลเท่า ๆ กัน 4 ส่วน ฐานขนาดประมาณ  8 x 8 เซนติเมตร ความสูง 16 เซนติเมตร ภายในมีพีระมิดสี่เหลี่ยมทำด้วยพลาสติกสี  ภายในบรรจุเม็ดโฟมขนาดเล็ก มีปริมาตรเท่ากับ 1 ส่วน