MC208

รหัสสินค้า : MC208 ชื่อสินค้า :  ชุดกระดานเรขาคณิตพร้อมเศษส่วนวงกลม English name : Fraction – Geoboard รายละเอียด : ประกอบด้วย กระดานตะปูแบบ 2 หน้า ด้านหนึ่งปักหมุดแบบเรียงแถว 11 x 11 แถว อีกด้าน หนึ่งปักหมุดเป็นรูปวงกลมพร้อมมีเศษส่วนวงกลมทำจาก EVA 9 แบบ และหนังยางคละสี

Description

Geoboard คือ
กระดานตะปูเป็นสื่อการสอนคณิตศาสตร์ที่ช่วยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ช่วยในการจดจำเรียนรู้อย่างสนุกสนานและสร้างความสนใจในการเรียนรู้มากขึ้น ลักษณะของ
Geoboard เป็นกระดานสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมีหมุดปัก (ตะปู) เรียงเป็นแถว ระยะห่างระหว่างหมุดแต่ละตัวเท่ากับ 1 หน่วยเท่ากันทั้งแผ่นมีลักษณะการเรียงของหมุด 2 รูปแบบ คือ แบบเรียงแถว, แบบเรียงสลับฟันปลา แต่ในปัจจุบันมีการพัฒนาให้มีหมุดแบบวงกลมเพื่อให้สามารถเรียนรู้เศษส่วนวงกลมและตรีโกณมิติ