กระดานไอโซเมตริก

รหัสสินค้า : MC213 ชื่อสินค้า : กระดานไอโซเมตริก English name : Isometric Geoboard

Description

กระดานไอโซเมตริก – Isometric Geoboard

รหัสสินค้า : MC213
ชื่อสินค้า : กระดานไอโซเมตริก
English name : Isometric Geoboard

รายละเอียด :

กระดานไอโซเมตริก ทำด้วยไม้ปาติเคิล ปิดขอบด้วยยางพารา หัวหมุดเป็นอลูมิเนียม ปักหมุดแบบเรียงสลับฟันปลา จำนวน 9 x 9 แถว สามารถสร้างเป็นภาพสามมิติแบบไอโซเมตริกได้ เป็นสื่อใช้ประกอบการสอนเกี่ยวกับการสร้างรูปเรขาคณิตสามมิติ ลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติ โดยใช้ยางรัดกระดานเจาะรูฝังเดือยไม้ แสดงความสัมพันธ์ของไอโซเมตริก

 

Geoboard คือ
กระดานตะปูเป็นสื่อการสอนคณิตศาสตร์ที่ช่วยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ช่วยในการจดจำเรียนรู้อย่างสนุกสนานและสร้างความสนใจในการเรียนรู้มากขึ้น ลักษณะของ
Geoboard เป็นกระดานสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมีหมุดปัก (ตะปู) เรียงเป็นแถว ระยะห่างระหว่างหมุดแต่ละตัวเท่ากับ 1 หน่วยเท่ากันทั้งแผ่นมีลักษณะการเรียงของหมุด 2 รูปแบบ คือ แบบเรียงแถว, แบบเรียงสลับฟันปลา แต่ในปัจจุบันมีการพัฒนาให้มีหมุดแบบวงกลมเพื่อให้สามารถเรียนรู้เศษส่วนวงกลมและตรีโกณมิติ