กระดานตะปู 2 หน้า (คละสี)

รหัสสินค้า : MC206 ชื่อสินค้า : กระดานตะปู 2 หน้า (คละสี) English name : Double – Sided Geoboard Set : 6 Colors

Description

กระดานตะปู 2 หน้า (คละสี) – Double – Sided Geoboard Set : 6 Colors

รหัสสินค้า : MC206
ชื่อสินค้า : กระดานตะปู 2 หน้า (คละสี)
English name : Double – Sided Geoboard Set : 6 Colors

รายละเอียด :

กระดานตะปู 2 หน้า (คละสี) มีลักษณะด้านหนึ่งเรียงแถวจำนวน 11 x 11 แถว อีกด้านหนึ่งเรียงแถวแบบสลับฟันปลาสำหรับทำเป็นรูปสามมิติ 1 ชุด มี 6 แผ่น คละสี พร้อมหนังยาง 6 ชุด

 

Geoboard คือ
กระดานตะปูเป็นสื่อการสอนคณิตศาสตร์ที่ช่วยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ช่วยในการจดจำเรียนรู้อย่างสนุกสนานและสร้างความสนใจในการเรียนรู้มากขึ้น ลักษณะของ Geoboard เป็นกระดานสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมีหมุดปัก (ตะปู) เรียงเป็นแถว ระยะห่างระหว่างหมุดแต่ละตัวเท่ากับ 1 หน่วย เท่ากันทั้งแผ่น มีลักษณะการเรียงของหมุด 2 รูปแบบ คือ แบบเรียงแถว, แบบเรียงสลับฟันปลา แต่ในปัจจุบันมีการพัฒนาให้มีหมุดแบบวงกลมเพื่อให้สามารถเรียนรู้เศษส่วนวงกลมและตรีโกณมิติ