แม่แบบฝึกเขียนรูปเรขาคณิต

รหัสสินค้า : MC103 ชื่อสินค้า : แม่แบบฝึกเขียนรูปเรขาคณิต English name : Geometry Template

Description

แม่แบบฝึกเขียนรูปเรขาคณิต – Geometry Template

รหัสสินค้า : MC103
ชื่อสินค้า : แม่แบบฝึกเขียนรูปเรขาคณิต
English name : Geometry Template

รายละเอียด :

แม่แบบฝึกเขียนรูปเรขาคณิต สำหรับฝึกเขียนรูปเรขาคณิต ทำด้วยพลาสติก มี 4 แผ่น 1 ชุด แต่ละแผ่นจะมีรูปเรขาคณิตรูปแบบแตกต่างกัน เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก และเรียนรู้เกี่ยวกับรูปเรขาคณิต ผ่านการวาด เขียน