MB123

รหัสสินค้า : MB123 ชื่อสินค้า : 500 กรัม / 5N English name : Transparant Spring Scale รายละเอียด : เครื่องชั่งสปริงใส (Transparant Spring Scale) เป็นเครื่องชั่งแบบสปริงพลาสติกใสเห็นการทำ งานของสปริง

Description