MB123

รหัสสินค้า : MB123
ชื่อสินค้า : 500 กรัม / 5N
English name : Transparant Spring Scale
รายละเอียด :
เครื่องชั่งสปริงใส (Transparant Spring Scale)
เป็นเครื่องชั่งแบบสปริงพลาสติกใสเห็นการทำ งานของสปริง

Description