MB345

รหัสสินค้า : MB345
ชื่อสินค้า :  วงล้อวัดระยะทาง แบบไม่มีที่นับจำนวนรอบ
English name :  Meter Trundle Wheel without Counter
รายละเอียด :
ทำจากพลาสติก หมุนวงล้อครบ 1 รอบ เท่ากับ 1 เมตร มีเข็มบอกจำนวนรอบมือจับสามารถปรับขนาดได้

Description