MB107

รหัสสินค้า : MB107 ชื่อสินค้า : เครืี่องชั่ง – เครื่องตวง English name : Bucket Balance รายละเอียด : เป็นเครื่องชั่งแบบ 2 แขน มีถ้วยตวง ขนาด 500 มิลลิลิตรเป็นจานชั่ง สามารถชั่งได้ทั้งของแข็งและของเหลวออกแบบให้จานชั่งถอดเข้าออกได้อย่างง่ายดาย

Description

ชุดเครื่องชั่ง-เครื่องตวง ขนาด 500 มิลลิลิตร ของเล่นส่งเสริมความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และฝึกทักษะสำหรับเด็ก ที่จะทำให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการชั่งสิ่งของด้วยตัวเอง โดยการลงมือปฏิบัติจริง สามารถชั่งได้ทั้งของแข็งและของเหลว ฝึกการเปรียบเทียบน้ำหนักระหว่างสิ่งของว่าสิ่งไหนหนักกว่าหรือเบากว่ากัน และสามารถเรียงลำดับน้ำหนักได้จากมากไปน้อย หรือน้อยไปมากอย่างมีเหตุผล ทำให้เรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานและไม่น่าเบื่อ