MB126

รหัสสินค้า : MB126 ชื่อสินค้า : 3000 กรัม / 30N English name : Transparant Spring Scale รายละเอียด : เครื่องชั่งสปริงใส (Transparant Spring Scale) เป็นเครื่องชั่งแบบสปริงพลาสติกใสเห็นการทำ งานของสปริง

Description