MB126

รหัสสินค้า : MB126
ชื่อสินค้า : 3000 กรัม / 30N
English name : Transparant Spring Scale
รายละเอียด :
เครื่องชั่งสปริงใส (Transparant Spring Scale)
เป็นเครื่องชั่งแบบสปริงพลาสติกใสเห็นการทำ งานของสปริง

Description