ชุดกิจกรรมร้อยรูปเรขาคณิต – Shape Link Activity Set

รหัสสินค้า : MM006-X ชื่อสินค้า : ชุดกิจกรรมร้อยรูปเรขาคณิต English name : Shape Link Activity Set

Description

ชุดกิจกรรมร้อยรูปเรขาคณิต – Shape Link Activity Set

รหัสสินค้า : MM006-X
ชื่อสินค้า : ชุดกิจกรรมร้อยรูปเรขาคณิต
English name : Shape Link Activity Set

รายละเอียด :

ชุดกิจกรรมร้อยรูปเรขาคณิต เพื่อฝึกจำแนกสี รูปร่าง เรียนรู้แบบรูปเรขาคณิต ประกอบด้วย แบบรูปเรขา สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม ฯลฯ จำนวนรวม 360 ชิ้น แต่ละตัวสามารถนำมาร้อยต่อกันได้