ชุดทบทวนจำนวนนับไม่เกิน 100,000 – 6 Digit Abacus

รหัสสินค้า : MA115 ชื่อสินค้า : ชุดทบทวนจำนวนนับไม่เกิน 100,000 English name : 6 Digit Abacus

Description

ชุดทบทวนจำนวนนับไม่เกิน 100,000 – 6 Digit Abacus

รหัสสินค้า : MA115
ชื่อสินค้า : ชุดทบทวนจำนวนนับไม่เกิน 100,000
English name : 6 Digit Abacus

รายละเอียด :

ชุดทบทวนจำนวนนับไม่เกิน 100,000 สื่อสำหรับฝึกทักษะทางด้านการนับจำนวน โดยใช้ลูกคิด 6 หลัก แสดงหลักหน่วย หลักสิบ หลักร้อย หลักพัน หลักหมื่น และหหลักแสน

  1. ทำด้วยไม้ยางพาราและไม้ MDF เคลือบด้วยสี NON TOXIC
  2. มีฐานและเสากลม 6  ต้น
  3. มีขนาด 7 x 24 x 12  เซนติเมตร
  4. รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 57  ชิ้น
  5. มีคู่มือการใช้สื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 1 ชุด