ชุดการลบโดยใช้เส้นจำนวน – Number Line : Subtraction

รหัสสินค้า : MA362 ชื่อสินค้า : ชุดการลบโดยใช้เส้นจำนวน English name : Number Line : Subtraction

Description

ชุดการลบโดยใช้เส้นจำนวน – Number Line : Subtraction

รหัสสินค้า : MA362
ชื่อสินค้า : ชุดการลบโดยใช้เส้นจำนวน
English name : Number Line : Subtraction

รายละเอียด :

ชุดการลบโดยใช้เส้นจำนวน ใช้ประกอบการสอนเกี่ยวกับการลบ โดยใช้กระดานปักหมุดไม้และยางรัดสีต่าง ๆ เขียนตัวเลขแสดงจำนวนอธิบายความหมายของการลบ การใช้เครื่องหมายลบ หลักการลบ และการหาผลลบ

  • ทำด้วยไม้ยางพาราและไม้ MDF เคลือบด้วยสี NON TOXIC
  • โดยกระดานมีขนาด 7 x 30 x 16 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
  • มีคู่มือการใช้สื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 1 ชุด