ชุดการบวกโดยใช้เส้นจำนวน – Number Line : Addition

รหัสสินค้า : MA361 ชื่อสินค้า : ชุดการบวกโดยใช้เส้นจำนวน English name : Number Line : Addition

Description

ชุดการบวกโดยใช้เส้นจำนวน – Number Line : Addition

รหัสสินค้า : MA361
ชื่อสินค้า : ชุดการบวกโดยใช้เส้นจำนวน
English name : Number Line : Addition

รายละเอียด :

ชุดการบวกโดยใช้เส้นจำนวน ใช้ประกอบการสอนเกี่ยวกับการบวก โดยใช้กระดานปักหมุดไม้และยางรัดสีต่าง ๆ อธิบายความหมายของการบวก การใช้เครื่องหมายบวก หลักการบวก และการหาผลบวก

  • ทำด้วยไม้ยางพาราและไม้ MDF เคลือบด้วยสี NON TOXIC
  • โดยกระดานมีขนาด 7 x 30 x 16 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
  • มีคู่มือการใช้สื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 1 ชุด