ชุดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน

รหัสสินค้า : MGT123 ชื่อสินค้า : ชุดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน English name : Analytical Thinking and Solving Problem Set

Description

ชุดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน – Analytical Thinking and Solving Problem Set

รหัสสินค้า : MGT123
ชื่อสินค้า : ชุดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน
English name : Analytical Thinking and Solving Problem Set

รายละเอียด :

ชุดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน สื่อฝึกทักษะทางด้านความคิด โดยนำลูกปัดมาวางเรียงบนฐานเป็นรูปแบบต่างๆ พัฒนาการแก้ปัญหาให้เป็นไปตามรูปแบบที่โจทย์กำหนดได้

  1. เม็ดลูกปัดทำด้วยพลาสติก จำนวน 12 ชิ้น มีสีที่แตกต่างกัน
  2. ถาดหลุม (ฐาน) วางลูกปัดทำด้วยพลาสติก เป็นรูปทางเรขาคณิต มีจำนวน 40 หลุม
  3. บรรจุในกล่องพลาสติกมีคุณภาพ
  4. มีคู่มือกิจกรรม