ทฤษฎีพิธากอรัส แบบ 1

รหัสสินค้า : MC353 ชื่อสินค้า : ทฤษฎีพิธากอรัส แบบ 1 English name : Pythagorean Theorem

Description

ทฤษฎีพิธากอรัส แบบ 1 – Pythagorean Theorem

รหัสสินค้า : MC353
ชื่อสินค้า : ทฤษฎีพิธากอรัส แบบ 1
English name : Pythagorean Theorem

รายละเอียด :

ทฤษฎีพิธากอรัส แบบ 1 ใช้ประกอบการสอนเรื่องทฤษฎีพิธากอรัส เพื่อแสดงให้เห็นว่าผลรวมของพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านประกอบมุมฉาก จะเท่ากับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านตรงข้ามมุมฉากของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆ