MC203

รหัสสินค้า : MC203 ชื่อสินค้า :  กระดานตะปูโปร่งใส 2 หน้า English name :  Transparent Double-Sided Geoboard รายละเอียด : ด้านหนึ่งเรียงแถวจำนวน 11 x 11 แถว อีกด้านหนึ่งเรียงเป็นวงกลมสำหรับเรียนรู้องศาวงกลมและเศษส่วนวงกลม พร้อมหนังยางคละสี

Description

Geoboard คือ
กระดานตะปูเป็นสื่อการสอนคณิตศาสตร์ที่ช่วยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ช่วยในการจดจำเรียนรู้อย่างสนุกสนานและสร้างความสนใจในการเรียนรู้มากขึ้น ลักษณะของ
Geoboard เป็นกระดานสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมีหมุดปัก (ตะปู) เรียงเป็นแถว ระยะห่างระหว่างหมุดแต่ละตัวเท่ากับ 1 หน่วยเท่ากันทั้งแผ่นมีลักษณะการเรียงของหมุด 2 รูปแบบ คือ แบบเรียงแถว, แบบเรียงสลับฟันปลา แต่ในปัจจุบันมีการพัฒนาให้มีหมุดแบบวงกลมเพื่อให้สามารถเรียนรู้เศษส่วนวงกลมและตรีโกณมิติ