แท่งพลาสติกการสอนเรขาคณิต

รหัสสินค้า : MC345 ชื่อสินค้า : แท่งพลาสติกการสอนเรขาคณิต English name : Geostix

Description

แท่งพลาสติกการสอนเรขาคณิต – Geostix

รหัสสินค้า : MC345
ชื่อสินค้า : แท่งพลาสติกการสอนเรขาคณิต
English name : Geostix

รายละเอียด :

แท่งพลาสติกการสอนเรขาคณิต ประกอบด้วยแท่งพลาสติกสีซึ่งมีขนาดต่างกัน 10 ขนาดและแท่งพลาสติกโค้งรวมทั้งหมด 200 ชิ้น พร้อมบัตรกิจกรรม 30 แผ่น (มี 2 หน้า) บรรจุในกล่องพลาสติก ใช้ในการสอนรูปทรงเรขาคณิต, คณิตศาสตร์, ศิลปะและเป็นอุปกรณ์เสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์เล่าเรื่องราวและศิลปะได้มากมาย