MC325

รหัสสินค้า : MC325 ชื่อสินค้า :  รูปทรงเรขาคณิตฝาแดง 17 แบบ English name :Red – Lid Geo Solids รายละเอียด : ขนาดประมาณ 10 ซม.

Description

รูปเรขาคณิตทำจากพลาสติกใส มีฝาปิด จำนวน 17 แบบ ใช้ศึกษาเรขาคณิตและปริมาตรโดยการตวงส่วนสูง
ประกอบด้วย
ปริซึมสามเหลี่ยม 2 ขนาด, ปริซึมสี่เหลี่ยม 3 ขนาด, ปริซึมห้าเหลี่ยม, ปริซึมหกเหลี่ยม,ปริซึมทรงกระบอก 2 ขนาด, ทรงกลม, ครึ่งวงกลม, ลูกบาศก์, พีรามิดฐานสามเหลี่ยม,พีรามิดฐานสี่เหลี่ยม, พีรามิดฐานห้าเหลี่ยม, พีรามิดฐานหกเหลี่ยม, พีรามิดฐานทรงกรวย