เส้นตรงที่มีเส้นตัด (พลาสติก)

รหัสสินค้า : MC424 ชื่อสินค้า : เส้นตรงที่มีเส้นตัด (พลาสติก) English name : Parallel and Transversal Line (plastic)

Description

เส้นตรงที่มีเส้นตัด (พลาสติก) – Parallel and Transversal Line (plastic)

รหัสสินค้า : MC424
ชื่อสินค้า : เส้นตรงที่มีเส้นตัด (พลาสติก)
English name : Parallel and Transversal Line (plastic)

รายละเอียด :

เส้นตรงที่มีเส้นตัด (พลาสติก) ใช้ประกอบการสอนเกี่ยวกับเส้นตรงที่ลากจากจุดภายนอกของเส้นตรงเส้นหนึ่งไปยังเส้นตรงนั้นมีเส้นที่ตั้งฉากเพียงเส้นเดียวและเป็นเส้นที่สั้นที่สุด