MC328

รหัสสินค้า : MC328
ชื่อสินค้า :  รูปทรงเรขาคณิต 25 มม.
English name :  Geometric Solid 1”
รายละเอียด :
ประกอบด้วยรูปเรขาคณิต 10 แบบ 4 สี ขนาด 25 มม. (1”) จำนวน 40 ชิ้น ทำด้วยพลาสติก

Description