MA356

รหัสสินค้า : MA356 ชื่อสินค้า : เส้นจำนวนเศษส่วน English name : Number Lines : Fractions รายละเอียด :  จำนวน 9 แบบ แบบละ 8 แผ่น จำนวนรวม 72 แผ่น คือ เส้นจำนวน 1/16, 1/12, 1/10, 1/8,1/4 ¼, 0 ¼ถึง 11/2 ½ , 0.25 (1/4), 0.125 (1/8) และ 0.1 (1/10)

Description

Number Lines
เส้นจำนวนทำด้วยพลาสติกพิมพ์ออฟเซตอย่างดี ขนาด 30.5 x 5.5 ซม.