จำนวน 1-100 – EVA Color, Counters

รหัสสินค้า : MA002 ชื่อสินค้า : จำนวน 1-100 English name : EVA Color, Counters รายละเอียด : ขนาด 25 x 5 มม. 5 สี จำนวน 100 ชิ้นบรรจุในกล่องพลาสติก

Description

รหัสสินค้า : MA002
ชื่อสินค้า : จำนวน 1-100
English name : EVA Color, Counters
รายละเอียด :
ขนาด 25 x 5 มม. 5 สี จำนวน 100 ชิ้นบรรจุในกล่องพลาสติก

Counting Chips
เหรียญจำนวนนับใช้เรียนรู้จำนวนนับ, การบวก, การลบ, การเปรียบเทียบจำนวน, การจำแนกสี