MD154

รหัสสินค้า : MD154
ชื่อสินค้า :  รูปทรงยี่สิบหน้า
English name : Regular Icosahedron
รายละเอียด :
ทำด้วยพลาสติกใสสีสวยงาม

Description