MC327

รหัสสินค้า : MC327 ชื่อสินค้า :  แผ่นหมุนรูป 2 มิติให้เห็นเป็นรูป 3 มิติ English name :    รายละเอียด : ประกอบด้วย แผ่นหมุนรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมเมื่อหมุนจะเห็นเป็นพีรามิดและปริซึม

Description