MD153

รหัสสินค้า : MD153
ชื่อสินค้า :  รูปทรงสิบสองหน้า
English name : Regular Dodecahedron
รายละเอียด :
ทำด้วยพลาสติกใสสีสวยงาม

Description