MC331

รหัสสินค้า : MC331 ชื่อสินค้า :  ชุดรูปทรงเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 8 รูปทรง English name :   2D/3D Folding Geometric Solids-8 Shapes รายละเอียด : ทำด้วยพลาสติก 8 รูปทรง ขนาดส่วนสูง 8 ซม. จำนวน 24 ชิ้น ประกอบด้วย รูปทรงกระบอก, รูปทรงกรวย, รูปลูกบาศก์, ปริซึมฐานสามเหลี่ยม, พีรามิดฐานสี่เหลี่ยม, ปริซึมหกเหลี่ยม, พีรามิดฐานสามเหลี่ยมและปริซึมสี่เหลี่ยมทุกชุดจะมีแผ่นพลาสติกตามรูปแบบฝาปิดรูปทรง

Description