MC332

รหัสสินค้า : MC332 ชื่อสินค้า :  ชุดรูปทรงเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 10 รูปทรง English name :  2D/3D Folding Geometric Solids-10 Shapes รายละเอียด : ทำด้วยพลาสติก 10 รูปทรง ขนาดส่วนสูง 10 ซม.

Description