MC332

รหัสสินค้า : MC332
ชื่อสินค้า :  ชุดรูปทรงเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 10 รูปทรง
English name :  2D/3D Folding Geometric Solids-10 Shapes
รายละเอียด :
ทำด้วยพลาสติก 10 รูปทรง ขนาดส่วนสูง 10 ซม.

Description