MD124

รหัสสินค้า : MD124
ชื่อสินค้า :  ปริซึมทรงห้าเหลี่ยมด้านเท่า
English name : Pentagonal Prism
รายละเอียด :
ทำด้วยพลาสติกใสสีสวยงาม

Description