MD103

รหัสสินค้า : MD103
ชื่อสินค้า :  ปริซึมฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้าภายในมีพีระมิด
English name : Rectangle Based
รายละเอียด :
ทำด้วยพลาสติกใสสีสวยงาม  ความสูง  16  ซม.

Description