MA241

รหัสสินค้า :  MA241 ชื่อสินค้า :  แผ่นชาร์ทฝึกการนับ 1 -100 English name :  Hundred Board รายละเอียด :   ขนาด 46 x 50 ซม. มี 2 หน้า ด้านหนึ่งพิมพ์ตัวเลข 1- 100อีกด้านหนึ่งเป็นตารางร้อยช่อง ทำด้วยแผ่นพลาสติก

Description