จำนวนนับเหรียญสี – Counters

รหัสสินค้า : MA016 ชื่อสินค้า : จำนวนนับเหรียญสี English name : Counters รายละเอียด :  ขนาด 30 มม. 5 สี จำนวน 500 ชิ้น

Description

รหัสสินค้า : MA016
ชื่อสินค้า : จำนวนนับเหรียญสี
English name : Counters
รายละเอียด : 
ขนาด 30 มม. 5 สี จำนวน 500 ชิ้น

Counting Chips
เหรียญจำนวนนับใช้เรียนรู้จำนวนนับ, การบวก, การลบ, การเปรียบเทียบจำนวน, การจำแนกสี