MA015

รหัสสินค้า : MA015
ชื่อสินค้า : จำนวนนับเหรียญสีโปร่งใส
English name : Transparent Counting Chips
รายละเอียด :
ขนาด 20 มม. 6 สี จำนวน 300 ชิ้น

Description

Counting Chips
เหรียญจำนวนนับใช้เรียนรู้จำนวนนับ, การบวก, การลบ, การเปรียบเทียบจำนวน, การจำแนกสี