ชุดปริซึมฐานสามเหลี่ยมผ่าสาม

รหัสสินค้า : MC351 ชื่อสินค้า : ชุดปริซึมฐานสามเหลี่ยมผ่าสาม English name : Divided Triangular Prism

Description

ชุดปริซึมฐานสามเหลี่ยมผ่าสาม – Divided Triangular Prism

รหัสสินค้า : MC351
ชื่อสินค้า : ชุดปริซึมฐานสามเหลี่ยมผ่าสาม
English name : Divided Triangular Prism

รายละเอียด :

ชุดปริซึมฐานสามเหลี่ยมผ่าสาม วัสดุทำด้วยพลาสติกสีใส จำนวน 12 ชิ้น สามารถประกอบเป็นรูปทรง 3 แบบ เมื่อนำมาประกอบกันแล้วจะได้เป็นรูปปริซึมสามเหลี่ยม มีฐานขนาด 10 x 10 เซนติเมตร ความสูงของปริซึม 16 เซนติเมตร