ชุดนาฬิกาจำลอง (แบบ 2 เข็ม และ 3 เข็ม)

รหัสสินค้า : MB288 ชื่อสินค้า : ชุดนาฬิกาจำลอง (แบบ 2 เข็ม และ 3 เข็ม) English name : Clock : 2-hand and 3-hand Types

Description

ชุดนาฬิกาจำลอง (แบบ 2 เข็ม และ 3 เข็ม) – Clock : 2-hand and 3-hand Types

รหัสสินค้า : MB288
ชื่อสินค้า : ชุดนาฬิกาจำลอง (แบบ 2 เข็ม และ 3 เข็ม)
English name : Clock : 2-hand and 3-hand Types

รายละเอียด :

ชุดนาฬิกาจำลอง (แบบ 2 เข็ม และ 3 เข็ม) ใช้ประกอบการสอนเกี่ยวกับเรื่องเวลา โดยใช้การหมุนเข็มของนาฬิกาจำลอง อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเวลา การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที การเขียนแสดงเวลาโดยใช้จุด การอ่านเวลา และการบอกระยะเวลา

ประกอบด้วย

  1. นาฬิกาจำลองแบบ 2 เข็ม 1 ชุด และแบบ 3 เข็ม 1 ชุด
  2. ตัวอุปกรณ์ทำด้วยไม้ หน้าปัดนาฬิกาทำจากพลาสติกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 15 เซนติเมตร