MB106

รหัสสินค้า : MB106 ชื่อสินค้า : เครื่องชั่ง 2 จาน แบบ 2 English name : Junior Balance รายละเอียด : เครื่องชั่ง 2 จานอีกรูปแบบหนึ่ง มีจานข้างละ 2 แบบวางซ้อนกันอย่างมั่นคง สามารถชั่งของที่มีนํ้าหนักหรือนับชิ้นส่วนได้

Description

• เครื่องชั่งขนาดประมาณ 38 x 11 x 12 cm แบบจานชั่งแบบเหลี่ยม 2 ชั้น คือ จานชั่งแบบตื้นสำหรับวางชั่งวัสดุทั่วไป และจานชั่งแบบลึกสามารถใช้ชั่งตวงของเหลวได้
• เรียนรู้การชั่ง ตวง วัด ฝึกการใช้เครื่องชั่งอย่างง่าย
• ฝึกเปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งของ
• ฝึกทักษะการสังเกต กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล
• เตรียมความพร้อมสู่การเรียนคณิตศาสตร์
• ภายในชุดประกอบด้วย เครื่องชั่งหนึ่งชุดที่มีฐานชั่ง และจานชั่ง 2 ชั้น
• เหมาะสำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ทั้งในและนอกเวลา