ปริซึมฐานห้าเหลี่ยมภายในมีพีระมิด

รหัสสินค้า : MD104 ชื่อสินค้า : ปริซึมฐานห้าเหลี่ยมภายในมีพีระมิด English name : Pentagonal Prism with Internal Pyramid

Description

ปริซึมฐานห้าเหลี่ยมภายในมีพีระมิด – Pentagonal Prism with Internal Pyramid

รหัสสินค้า : MD104
ชื่อสินค้า : ปริซึมฐานห้าเหลี่ยมภายในมีพีระมิด
English name : Pentagonal Prism with Internal Pyramid

รายละเอียด :

ปริซึมฐานห้าเหลี่ยมภายในมีพีระมิด ภายนอกทำด้วยพลาสติกใส มีแบ่งสเกลเท่า ๆ กัน 4 ส่วน ความสูง 16 เซนติเมตร ภายในมีพีระมิดห้าเหลี่ยมทำด้วยพลาสติกสี ภายในบรรจุเม็ดโฟมขนาดเล็ก มีปริมาตรเท่ากับ 1 ส่วน