แผ่นทางเดินนับเลข – Number Track

รหัสสินค้า : MA357 ชื่อสินค้า : แผ่นทางเดินนับเลข English name : Number Track

Description

แผ่นทางเดินนับเลข – Number Track

รหัสสินค้า : MA357
ชื่อสินค้า : แผ่นทางเดินนับเลข
English name : Number Track

รายละเอียด :

ไวนิลพิมพ์ตัวเลขตั้งแต่ 1 -20 สำหรับให้เด็กเดินบนตัวเลขได้ ขนาดประมาณ 500 x 30 ซม. สามารถประกอบกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย เช่น การนับเลข, การวางสิ่งของตามจำนวน, การบอกจำนวน เป็นต้น