MUP13

รหัสสินค้า : MUP13 ชื่อสินค้า : การคำนวณพื้นที่ – I English name :  Mensuration – I รายละเอียด : ขนาด 50 x 75 ซม.

Description

แผ่นชาร์ทคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
พิมพ์ออฟเซ็ตบนแผ่นเคลือบพลาสติกสีสันสวยงามไม่ฉีกขาดง่าย พร้อมที่แขวน