PTE096

รหัสสินค้า : PTE096 ชื่อสินค้า : ประถมศึกษา ตอนปลาย 2 English name : Mathematics for Secondary Schools II รายละเอียด : จำนวน 15 ภาพ/ชุด ขนาด 50 x 75 ซม.

Description

แผ่นชาร์ทคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
พิมพ์ออฟเซ็ตบนแผ่นเคลือบพลาสติกสีสันสวยงามไม่ฉีกขาดง่าย พร้อมที่แขวน