MKS06C

รหัสสินค้า : MKS06C
ชื่อสินค้า : รูปร่างและรูปทรง
English name : Shapes and Figures
รายละเอียด :
ขนาด 70 X 100 ซม.

Description

แผ่นชาร์ทคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
พิมพ์ออฟเซ็ตบนแผ่นเคลือบพลาสติกสีสันสวยงามไม่ฉีกขาดง่าย พร้อมที่แขวน