MKS06A

รหัสสินค้า : MKS06A
ชื่อสินค้า : ตารางการคำนวณเนื้อที่หรือพื้นที่
English name : Mensuration Chart
รายละเอียด :
ขนาด 70 X 100 ซม.

Description

แผ่นชาร์ทคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
พิมพ์ออฟเซ็ตบนแผ่นเคลือบพลาสติกสีสันสวยงามไม่ฉีกขาดง่าย พร้อมที่แขวน