MPV313

รหัสสินค้า : MPV313 ชื่อสินค้า :  รูปสามเหลี่ยม

Description

โปสเตอร์ไวนิล
ขนาด 45.5 X 65 เซนติเมตร พิมพ์สี่สีสวยงาม คงทน ไม่ฉีกขาดง่าย พร้อมที่แขวน