MKS06E

รหัสสินค้า : MKS06E
ชื่อสินค้า : เอกลักษณ์ทางพีชคณิต
English name : Algebra Identities
รายละเอียด :
ขนาด 70 X 100 ซม.

Description

แผ่นชาร์ทคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
พิมพ์ออฟเซ็ตบนแผ่นเคลือบพลาสติกสีสันสวยงามไม่ฉีกขาดง่าย พร้อมที่แขวน