MKS06E

รหัสสินค้า : MKS06E ชื่อสินค้า : เอกลักษณ์ทางพีชคณิต English name : Algebra Identities รายละเอียด : ขนาด 70 X 100 ซม.

Description

แผ่นชาร์ทคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
พิมพ์ออฟเซ็ตบนแผ่นเคลือบพลาสติกสีสันสวยงามไม่ฉีกขาดง่าย พร้อมที่แขวน