MPI07

รหัสสินค้า : MPI07 ชื่อสินค้า : ตารางตัวเลขแบบโรมัน English name : Roman Numerical Chart รายละเอียด : ขนาด 50 x 75 ซม.

Description

แผ่นชาร์ทคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
พิมพ์ออฟเซ็ตบนแผ่นเคลือบพลาสติกสีสันสวยงามไม่ฉีกขาดง่าย พร้อมที่แขวน